CONFERENCE PROGRAMME
Date Time Event
28.07.2022 08:30 - 17:00 Please Register

Online Conference Link
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN

Bildiri sunumlarınızı yapmak için yukarıdaki linkten kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt yapıp zoom a giriş yaptıktan sonra ara odalardan sunumunuzun olduğu salona geçiş yapabilirsiniz.

In order to make your paper presentations, you must register from the link above. After registering and logging into Zoom, you can switch from Breakout Rooms to the hall where your presentation is.
 
28.07.2022 09:30 - 09:45 Prof. Dr. Asım VEHBI
Rector
ARUCAD University, Turkish Republic of Northern Cyprus

Online Conference Link
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
28.07.2022 09:45 - 10:15 Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rector, KOSTU University
Speech Title: New Developments in Quality in Higher Education

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
28.07.2022 10:15 - 11:00 Prof. Dr. Douglas FRANKLIN
Ohio University, United States
Speech Title: Tying it All Together: Implementing Quality Concepts

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
28.07.2022 11:00 - 12:00 Prof. Dr. Teresa FRANKLIN
Ohio University, United States
Speech Title: Trans and Teaching Teachnology: Looking Toward 2050

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
28.07.2022 12:00 - 13:00 Prof. Dr. Susan COPP
George Washington University, DC. United States:
Speech Title: Keeping Students Active and Engaged: Employing Active Learning and Engagement Strategies in the Online Classroom

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
28.07.2022 13:00 - 14:00 Lunch Break
28.07.2022 14:00 - 15:00 Prof. Dr. Min JOU
National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan
Speech Title: Facilitating Students’ Reflective Behavious When Learning Technical Skills

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
28.07.2022 15:00 - 16:00
Halls Papers / Author(s)
28.07.2022
15:00 - 16:00


Hall 1

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Figen YAMAN LESINGER

Oral Presentation
THE EFFECT OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION ON STUDENT SUCCESS IN TEACHING SET CONCEPT IN 9TH GRADE
Author(s): Yeliz ÇELEN
Language: English
PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ LIVED EXPERIENCES IN MOBILE LEARNING: A PHENOMENOLOGICAL STUDY
Author(s): Arnold ASOTIGUE, Aslinda BIROL, Monaisha LAUT
Language: English
INNOVATIONS FOR INDIVIDUAL AND COMMUNITY WELLBEING
Author(s): Maria GARRO, Fausto PIPITO, Francesco GITTO
Language: English
THE EFFECT OF STUDENT PSYCHOLOGY ON LESSON EFFICIENCY IN DISTANCE EDUCATION
Author(s): Eren Evin KILIÇKAYA
Language: English
28.07.2022
15:00 - 16:00


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Hakan KARAHASAN

Oral Presentation
SUGGESTIONS FOR INTERDISCIPLINARY TEACHING IN MATHEMATICS EDUCATION: THE CASE OF THE HISTORY OF THE CONCEPT OF GROUP
Author(s): Verena ZUDINI, Natale STUCCHI
Language: English
28.07.2022
15:00 - 16:00


Hall 3

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Ece KAHRAMAN

Oral Presentation
AHLAK YAPISI BOZULMUŞ TOPLUMLARIN ISLAHINDA KURAN-I KERIM’IN ROLÜ
Author(s): Muhammed AYDIN
Language: Turkish
EĞİTİMLİ BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİYE ETKİLERİ
Author(s): Rahmi İNCEKARA
Language: Turkish
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE FİNANSAL OKURYAZARLIK
Author(s): Beyhan İNCEKARA
Language: Turkish
YÜKSEKÖĞRETIMDE ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN MATEMATIK DERSI BAŞARI ANALIZI: SAKARYA UYGULAMALI BILIMLER ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI
Author(s): Engin CAN, Enes ÇAKMAK
Language: Turkish
DIJITAL ÖYKÜLEME YÖNTEMININ ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ ASTRONOMI EĞITIMINE İLIŞKIN GÖRÜŞLERI ÜZERINE ETKISI
Author(s): Hilal KARABULUT
Language: Turkish
SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA EĞITIMINE YÖNELIK ÖĞRENCI GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
Author(s): Hilal KARABULUT
Language: Turkish
28.07.2022 16:00 - 17:00 Assist. Prof. Dr. Federica INCERTI
George Mason University, United States         
Speech Title: Blended Learning in the New Normal

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
28.07.2022 16:00 - 17:00
Halls Papers / Author(s)
28.07.2022
16:00 - 17:00


Hall 1

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Yunus LUCKINGER

Oral Presentation
GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞTE ALGI SORUNSALI
Author(s): Entes KOZALLIK, Mustafa ÖZTUNÇ
Language: Turkish
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KAMU SPOTLARININ SOSYAL ETKİ ÇERÇEVESİNDE ALIMLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Author(s): Ilknur ÇAKAR, Mustafa ÖZTUNÇ
Language: Turkish
AİLEDE ANNE VE BABANIN DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ ALMASININ ÖNEMİ
Author(s): Hülya KIRMIZI, Mustafa ÖZTUNÇ
Language: Turkish
TELEVİZYON REKLAMLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Author(s): Fauzia Mohammed NTULUME, Ciğdem ÇALAPKULU
Language: Turkish
28.07.2022
16:00 - 17:00


Hall 2

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Yeşim ÜSTÜN AKSOY

Oral Presentation
ÖĞRENCİ VELİLERİNE GÖRE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DEĞERLERİ
Author(s): Nermin KARABACAK
Language: Turkish
COVİD 19 SÜRECİNDEKİ ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİMDE SINIF ÖĞRETMENLERİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR SENTEZİ
Author(s): Nermin KARABACAK
Language: Turkish
COVİD 19 ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İLKOKULDA ÖDEVLER
Author(s): Nermin KARABACAK
Language: Turkish
28.07.2022
16:00 - 17:00


Hall 3

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Mehdi NOURANI

Oral Presentation
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLAYICI BEDEN EGZERSİZLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Author(s): Figen GIRGIN, Gül SAKARYA, Onur ZAHAL, Osman MUSAOĞLU
Language: Turkish
THE EFFECTS OF OTTOMAN MILITARY MUSIC ON EUROPEAN MUSICAL CULTURE
Author(s): Cemal KARABAŞOĞLU
Language: English
28.07.2022 17:00 - 18:00 Prof. Dr. Steve HARMON
Georgia Institute of Technology, United States
Speech Title: The Changing Role of Universities Post-Pandemic

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
28.07.2022 18:00 - 19:00 Prof. Dr. Colleen SEXTON
Governors State University, United States
Speech Title: New developments in science education

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
29.07.2022 08:00 - 17:00 Please Register
29.07.2022 08:00 - 09:00
Halls Papers / Author(s)
29.07.2022
08:00 - 09:00


Hall 1

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Ece KAHRAMAN

Oral Presentation
THE EVALUATION OF POLITICAL PARTY LEADERS' PERSUASION AND CONFIDENCE LEVELS BY THEIR FOLLOWERS ON TWITTER: THE CASE OF DÜZCE
Author(s): Aytekin İŞMAN, Engin DAGDEVIREN
Language: English
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATIONAL MANAGEMENT (TRNC EXAMPLE)
Author(s): Azmiye YINAL, Zübeyde Gökel OKUR
Language: English
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INSTRUCTIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL ATTRACTIVENESS: AN EMPIRICAL STUDY ON TEACHERS IN TRNC VOCATIONAL HIGH SCHOOLS
Author(s): Derya Can KANDIL, şeyda Can GÜNGÖR
Language: English
OPINIONS OF SCHOOL MANAGERS AND TEACHERS ON EDUCATIONAL SUPERVISION IN THE CHANGE PROCESS
Author(s): Derya Can KANDIL, şeyda Can GÜNGÖR, Zübeyde GÖKEL OKUR
Language: English
29.07.2022
08:00 - 09:00


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Mehdi NOURANI

Oral Presentation
TÜRKİYE’DE YEREL GAZETELERİN DİJİTALLEŞME SORUNLARI
Author(s): Gürkan KILIÇ, Mustafa ÖZTUNÇ
Language: Turkish
LÜKS TÜKETİM REKLAMLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Author(s): Cengiz ERDAL, Yağmur ERMIŞ
Language: Turkish
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLRİLİK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA KURUMLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Author(s): Sevcan BESIKCI, Aytekin İŞMAN
Language: Turkish
GESTALT BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMINA GÖRE X VE Z KUŞAKLARI ARASINDA ALGILAMA FARKI: TÜRKİYE’DE YAŞANAN 10 BÜYÜKELÇİ OLAYI ÖĞRNEĞİ
Author(s): Hatice Kübra ARICI
Language: Turkish
29.07.2022 09:00 - 10:00
Halls Papers / Author(s)
29.07.2022
09:00 - 10:00


Hall 1

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Ece KAHRAMAN

Oral Presentation
WHAT HE WOULD SAY IF …SECOND PART
Author(s): Silvio MORGANTI, Verena ZUDINI
Language: English
29.07.2022
09:00 - 10:00


Hall 2

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Nuran ÖZE

Oral Presentation
TÜKETİM TOPLUMU ELEŞTİRİSİ: WALL-E ANİMASYON FİLMİ ANALIZI
Author(s): Entes KOZALLIK, Aytekin İŞMAN
Language: Turkish
KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: MÜNEVVER KARABULUT ÖRNEĞİ
Author(s): Emine YILDIZ, Mustafa ÖZTUNÇ
Language: Turkish
YAZILI BASINDA DOLAR HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEME GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ: SABAH, CUMHURİYET, SÖZCÜ, YENİ ŞAFAK GAZETELERİ
Author(s): Hatice Kübra ARICI, Mustafa ÖZTUNÇ
Language: Turkish
MEDYA KULLANIMININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ SOSYO-PSİKOLOJİK ETKİLERİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Author(s): Emine YILDIZ
Language: Turkish
29.07.2022
09:00 - 10:00


Hall 3

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Mustafa ÖZTUNÇ

Oral Presentation
DİJİTAL NESLİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE DİJİTAL EBEVEYNLİK
Author(s): Emine YILDIZ, Ahmet ESKİCUMALI
Language: Turkish
SPOR HABERCILIĞINDE CINSIYETE DAYALI SÖYLEMLERIN ANALIZI
Author(s): Sibel ÇELIK, Nesrin AKINCI ÇÖTOK
Language: Turkish
SÜRDÜRÜLEBILIR KÜLTÜREL HEGEMONYA: HOLLYWOOD SINEMA FILMLERI ÜZERINDEN HEGEMONYANIN İNŞASI
Author(s): Ibrahim DALKILIÇ
Language: Turkish
SOSYAL MEDYA SAVAŞLARIDA YENI KAVRAM: DIJITAL AMBARGO
Author(s): Mustafa FIDAN, Ensar LOKMANOĞLU
Language: Turkish
29.07.2022 10:00 - 11:00 Prof. Dr. Carlos Francisco De Sousa REIS
University of Coimbra, Portugal
Speech Title: Two Core Competencies for the 21st Century: Creativity and Critical Thinking in Complementarity

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
29.07.2022 11:00 - 12:00
Halls Papers / Author(s)
29.07.2022
11:00 - 12:00


Hall 1

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Ece KAHRAMAN

Oral Presentation
X, Y VE Z KUŞAĞININ YOUTUBE ALGISI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Author(s): Ilknur ÇAKAR, Aytekin İŞMAN
Language: Turkish
KÜLTÜR VE SANAT HABERLERİNDE YER ALAN ÖRTÜLÜ REKLAMLAR: SÖZCÜ VE YENİ ŞAFAK İNTERNET GAZETELERİ ÖRNEĞİ
Author(s): Ali AYDIN, Nesrin AKINCI ÇÖTOK
Language: Turkish
YALNIZLIK OLGUSU BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI
Author(s): Nisa MIGAL, Aytekin İŞMAN, Ahmet ESKİCUMALI
Language: Turkish
BİR GÖZETİM SÜRECİ OLARAK EVLİLİK
Author(s): çağdaş ÖĞÜÇ
Language: Turkish
29.07.2022
11:00 - 12:00


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Azmiye YINAL

Oral Presentation
DIFFERENTIATION IN FORMS IN MAINSTREAM AND INDEPENDENT ANIMATED FILMS
Author(s): Arvin MEDGHALCHI, Nuran ÖZE
Language: English
PERPETUATING NARRATIVES: THE DIFFERENT ROLES OF STORYTELLING IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Author(s): Tanya TANJU GÜRYEL, Nuran ÖZE
Language: English
A STUDY ON RELATIONS OF ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND PARENTAL BONDING PATTERNS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Author(s): Münevver MERTOĞLU
Language: English
THINKING OF THE MASTER-SLAVE DIALECTIC IN TERMS OF ONE'S SELF: DESIRE, SLAVERY AND FREEDOM IN PLATO
Author(s): Zübeyir OVACIK
Language: English
29.07.2022
11:00 - 12:00


Hall 3

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Nezahat DOĞAN

Oral Presentation
MULTICULTURAL ABILITY IN MEDICAL ENGLISH IMPRESSIONS OF HYPERMEDIA EMAIL: A SPECIFIC EDUCATIONAL PARADIGM
Author(s): Jafar ASGARI ARANI
Language: English
THE SUBTITLING OF TABOO LANGUAGE:A CULTURAL STUDY OF ENGLISH AND FRENCH MOVIES SUBTITLED INTO ARABIC.
Author(s): Nevine SARWAT, Bahaa MAZID, Shadia ELSOUSSI, Ayten ADEL
Language: English
ICT COMPETENCIES, E-LEARNING IMPLEMENTATION, AND TECHNOLOGY INNOVATION IN HIGHER EDUCATION: EVIDENCE FROM THE PHILIPPINES
Author(s): Macario GAYETA
Language: English
A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH ON PREPARATORY PHYSICAL EXERCISES IN MUSIC EDUCATION
Author(s): Gül SAKARYA, Figen GIRGIN, Onur ZAHAL, Osman MUSAOĞLU
Language: English
29.07.2022 12:00 - 13:00 Prof. Dr. İNANÇ IŞIL YILDIRIM
Beykent University, Turkey
Speech Title: Evaluation of the effect of digital media on future trends in floating architecture through yacht design

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
29.07.2022 13:00 - 14:00 Lunch Break
29.07.2022 14:00 - 15:00
Halls Papers / Author(s)
29.07.2022
14:00 - 15:00


Hall 1

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Figen YAMAN LESINGER

Oral Presentation
SELF-REGULATION IMPACT ON K-12 STUDENTS EXPERIENCING HOMELESSNESS WHO ARE TRANSITIONING TO VIRTUAL LEARNING
Author(s): Traci ESHELMAN RAMEY, Jerry WOODBRIDGE
Language: English
EVALUATION OF PROSPECT 1 (IRANIAN JUNIOR HIGH SCHOOL TEXTBOOK) BASED ON LITZ CHECKLIST: STUDENTS VIEW IN FOCUS
Author(s): Niloofar HOSSEINI, Zahra MOHAMMADI, Mehdi GHASEMI
Language: English
INFLUENCE OF THE COVID-19 EPIDEMIC TO QUALITY OF LIFE AND EDUCATION OF PHYSIOTHERAPY' STUDENTS
Author(s): Gordana BUJISIC, Ilja UZELAC BUJISIC, Slavica JANKOVIC
Language: English
KEEPING THE SENSE OF CURIOSITY AND WONDER ABOUT EXISTENCE AND LIFE: THE PHILOSOPHER AND THE CHILD
Author(s): Zübeyir OVACIK
Language: English
29.07.2022
14:00 - 15:00


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. çağdaş ÖĞÜÇ

Oral Presentation
DEVELOPMENT OF CURRICULUM AND INSTRUCTION FOR FACILITATING STUDENTS’ PRACTICAL CRITICAL REFLECTIVE ABILITIES
Author(s): Min JOU
Language: English
29.07.2022
14:00 - 15:00


Hall 3

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Mehdi NOURANI

Oral Presentation
THE EVALUATION OF TEACHER PERSPECTIVES RELATED TO ETHICAL BEHAVIORS IN SECONDARY EDUCATION INSPECTION
Author(s): Barış ÖZMANEVRA
Language: English
TPACK AND SIMPLIFIED INSTRUCTIONAL DESIGN MICRO-COURSE IMPACT ON PRE-SERVICE TEACHERS
Author(s): Traci ESHELMAN RAMEY, Mark HOGUE
Language: English
A PHILOSOPHICAL CELEBRATION OF LANGUAGE AND IDEAS
Author(s): Matti ITKONEN
Language: English
THE USE OF SOCIAL MEDIA BY THE YOUNG AFRICAN STUDENTS OF KONYA: VIRTUAL SELF AND THE INFLUENCE OF SOCIAL PERCEPTION
Author(s): Phd Mefire Njoya ROUKAYA
Language: English
29.07.2022 15:00 - 16:00
Halls Papers / Author(s)
29.07.2022
15:00 - 16:00


Hall 1

Session Chair
Prof. Dr. Aslı Yapar GÖNENÇ

Oral Presentation
NETWORK SERVICES. INNOVATIONS FOR INDIVIDUAL AND COMMUNITY WELLBEING
Author(s): Maria GARRO, Fausto PIPITÒ, Francesco GITTO, Dario IMBURGIA
Language: English
MULTICULTURAL EDUCATION, GENDER EQUALITY AND GENDER VIOLENCE AS NEW CHALLENGES ACCORDING TO SPANISH TEACHERS: A CROSS-SECTIONAL QUALITATIVE STUDY.
Author(s): Antonio Jose GONZALEZ-JIMENEZ
Language: English
THE EFFECT OF WEB 2.0 TOOLS ENRICHED SOCIAL MEDIA SUPPORTED SCIENCE INSTRUCTION ON 6 TH GRADE STUDENTS' USE OF SOCIAL MEDIA AND STUDENTS' VIEWS
Author(s): Miray EKEMEN, Ilknur GUVEN
Language: English
29.07.2022
15:00 - 16:00


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Azmiye YINAL

Oral Presentation
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME AKTİVİTELERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Mustafa Enes IŞIKGÖZ
Language: Turkish
SERBEST ZAMAN İLE YAŞAM MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: OECD ÜLKE GÖSTERGELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
Author(s): Mustafa Enes IŞIKGÖZ
Language: Turkish
ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ANAHTAR YETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Author(s): Mustafa Enes IŞIKGÖZ
Language: Turkish
TERCİHE KARŞI MECBURİYET: COVID-19’UN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Author(s): Nuran ÖZE
Language: Turkish
29.07.2022
15:00 - 16:00


Hall 3

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Figen YAMAN LESINGER

Oral Presentation
A REVIEW OF VILLENEUVE’S CINEMATIC ADAPTATION OF DUNE (2021) THROUGH THE LENS OF ORIENTALISM
Author(s): Timija FUTO, Elnaz NASEHI
Language: English
SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF “THE HELP” FILM IN THE CONTEXT OF INVENTION RACIST TALK
Author(s): Arna JANAT
Language: English
THE USE OF SOCIAL MEDIA BY THE YOUNG AFRICAN STUDENTS OF KONYA: VIRTUAL SELF AND THE INFLUENCE OF SOCIAL PERCEPTION
Author(s): Phd Mefire Njoya ROUKAYA
Language: English
INVISTIGATING FACTORS INFLUENCING CLASS INTERACTION IN THE FACULTY OF LANGUAGE STUDIES AT SOHAR UNIVERSITY DURING COVID 19
Author(s): Halima Ali Sulaiman ALMAKTOUMI
Language: English
29.07.2022 16:00 - 17:00 Prof. Dr. Rozhan M. IDRUS
University Sains Malaysia, Malaysia
Speech Title: Rise of the Global Classroom: A Gift from Covid

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
29.07.2022 17:00 - 18:00 Eli Daniel FLOURNOY
Former Senior Director, CNN International "Industry Guest Speaker", United States
Speech Title: Innovations in Global Media Business Models

Online Conference Link

https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
WORKSHOPS
Date Time Workshop(s)
28.07.2022 15:30 - 16:00 Leadership Theory, Concept and Practice
Prof. Dr. Douglas Franklin

Online Conference Link
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
28.07.2022 16:00 - 17:00 Active Learning Models: Project/Problem Based Learning, Inquiry Learning
Prof. Dr. Teresa Franklin

Online Conference Link
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
29.07.2022 10:30 - 11:30 Accreditation and Quality Assurance: Standards Aligment for Quality
Prof. Dr. Douglas Franklin

Online Conference Link
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
29.07.2022 11:30 - 12:30 Strategies to Improve Teaching and Learning
Prof. Dr. Teresa Franklin
Online Conference Link
https://iuc-edu-tr.zoom.us/meeting/register/tJIpd-yorD4uE9EuFWj9FcMwnFtLC_E0X9dN
 
POSTER PRESENTATIONS
Date Time Event